Obiectivele Socitetăţii Române de Pajişti sunt:
g)   Cunoaşterea şi diseminarea măsurilor de gospodărire a pajiştilor în acord cu măsurile de Agro-Mediu în privinţa conservării biodiversităţii şi a peisajului tradiţional;
h)  promovarea caracterului de multifuncţionalitate a pajiştilor din România;
i)  sprijinirea cultivatorilor de pajişti pentru obţinerea unor producţii eficiente prin alicarea unor tehnologii specifice zonelor de cultură;
j)  obţinerea unor cultivare furajere cu valoare furajeră ridicată şi stabilirea sistemului de organizare şi multiplicare a seminţelor la plantele furajere;  
k)  stimularea producerii de furaje ecologice în condiţiile promovării principiilor a griculturii durabile; l)   asigurarea controlului calitativ al furajelor;
m)  sprijinirea membrilor societăţii în valorificarea experienţei în domeniul pajiştilor şi a plantelor furajere;
n)  organizarea unei baze de date şi a unui sistem informaţional în scopul asigurării schimbului permanent de informaţii, opinii, sugestii, organizării de întâlniri interne şi internaţionale, conferinţe, consfătuiri, prelegeri, demonstraţii tehnice pentru asigurarea unui contact permanent cu problematica domeniului praticol şi a culturilor furajere. o)  promovarea realizării de publicaţii propri în domeniul pajiştilor şi al culturilor furajere.    
a) 
Aflierea la organizaţii şi organisme naţionale şi internaţionale de specialitate;
b)
Facilitarea schimbului de experienţe şi cooperării între membrii societăţii sau parteneri cu preocupări asemănătoare din ţară şi străinătate;
  c) 
Rreprezentarea intereselor societăţii la nivelul organismelor guvernamentale şi internaţionale, formularea de propuneri cu caracter de reglementare legislativă privind cultura pajiştilor şi a plantelor furajere;
d) 
Dezvoltarea de activităţi de cercetare – dezvoltare la nivel de excelenţă în domeniul pajistilor si culturilor furajere;
e) 
Stimularea publicării de articole ştiinţifice în reviste naţionale şi internaţionale din fluxul principal de publicaţii;
f)
 Cunoaşterea şi diseminarea preocupărilor pratotehnice la nivel european şi mondial;